Reuen

#

Naam

Shows

Punten

1

Najm al Badiya van 't Swartshof

10 120
2

Qasamyr van 't Swartshof

6 82
3

Baha Chaliman Sense of Beauty

7 70
4

Jelani Obi Hadi el Basher

3 60
5

Navahrym van 't Swartshof

7 57
6

I Gold Black O'Kypos

5 45
7

Hamad Ibn Djaal Lhilal

5 44
8

Achthamar Husam-Hamza

4 35
9

Khalid van de Kleiheuvel

4 27
10

Rostam Al Badaia

1 26
11

Waliyya Ahmad Nadim Nadir

4 26
12

Hamza Har Kala Rachi

3 25
13

Illian-Camar van 't Swartshof

3 24
14

Elamir Amar

2 21
15

Furat ter Dolen

1 15
16

Darayavanush van de Bruinbrand

3 15
17

Feroz von der Irminsul

1 8
18

Cahir Orientalis of Classic Salque

3 8
19

Dandjibban Min al Asife

3 8
20

Izaz van de Kleiheuvel

2 6
21

Dikan Kyrie Al Djiibaajah

1 4
22

Jamaal-Amir Djaal Lhilal

1 3
23

Ligolash of Kimberlyhouse

1 3
24

Qirmizi Manoir

1 3
25

Tizpa Porgouhar Isfandiyar

1 3
26

Carambah van de Bruinbrand

2 3
27

Canapus Mihr

3 3
28

Abu Baqr's Daftardari

1 2
29

Ali Darian Jonoob Baad al Qom

1 2
30

Habib ter Dolen

1 2
31

Quadir van 't Swartshof

1 2
32

El-Ubaid's Rashad

2 2
33

Ian Shariiz O'Kypos

2 2
34

Waliyya Ahmad Shakir Shanin

2 2
35

Akeem Qawii Sense of Beauty

1 0
36

Ameer

1 0
37

Canapus Crimson

1 0
38

Canapus Waqin

1 0
39

Charrioak Latif Australis

1 0
40

El Kahlal des Messagers de Khandah'hare

1 0
41

Elebony d'Alfabia

1 0
42

Fargaze Chariot

1 0
43

Nedjohwil-Illian van 't Swartshof

1 0
44

Samoems Sued

1 0
45

Simhearth Rufus Orientalis

1 0
46

Waliyya Ahmad Fawzi Faradi

1 0
47

Waliyya Ahmad Haarun Hamien

1 0
48

Gino Sawahin

3 0

Teven

#

Naam

Shows

Punten

1

Naqiya van 't Swartshof

11 206
2

Kaseedah Ter Dolen

5 70
3

Halyma ter Dolen

7 63
4

Pharyse van 't Swartshof

2 29
5

Cha'Zaadi Al Djiibaajah

1 24
6

Enas Narwa Al Djiibaajah

3 22
7

Yazzidiah O'Kypos

3 21
8

El-Ubaid's Sincerity Isis

2 16
9

Kereshmeh Bostan-I-Elbekh

6 16
10

Hengameh Bostan-I-Elbekh

2 14
11

Benazir Salima Sense of Beauty

3 14
12

Cabir Al Kadam Al Djiibaajah

1 13
13

Matahari van 't Swartshof

1 13
14

Chala Orientalis of Classic Salque

6 13
15

Kishan Bostan-I-Elbekh

5 12
16

Halima van de Kleiheuvel

2 11
17

Chifa Orientalis of Classic Salque

6 11
18

Tadj-Mahal Emuna-Inaya

1 7
19

El-Ubaid's Rahma Aisah

2 6
20

Gehela's Camélia Bint Dina

4 6
21

Cenia Orientalis of Classic Salque

6 6
22

Waliyya Ahmad Tahaanie Tahiya

3 5
23

Waliyya Ahmad Safiyya Zamzam

4 5
24

Swala's Shouka

1 4
25

Waliyya Ahmad Zaina Zummurrud

1 4
26

Cahya Orientalis of Classic Salque

1 3
27

Samoens Shunnareh

1 3
28

Waliyya Ahmad Azza Aziza

1 3
29

Khatum Har Kala Rachi

3 3
30

Cypceli's Rajela

1 2
31

Iphigeniah O'Kypos

1 2
32

Shirin Roya Avvalin

1 2
33

Waliyya Ahmad Zahra Zahiyya

2 2
34

Alyasou Al Djiibaajah

1 1
35

Cypceli's Shirrira

1 0
36

Kamaliyah Djaal Lhilal

1 0
37

Tadj-Mahal Hoda-Jamuna

1 0
38

Qadira van 't Swartshof

2 0
39

Waliyya Ahmad Inaaya Ihsane

3 0

Deze website maakt gebruik van cookies om je de beste ervaring te bieden. Verdere informatie is te vinden in de privacyverklaring en onder cookies.