Hier vind je de privacyverklaring van Windhonden.info. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Windhonden.info.

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Ron Moerkerken, Windhonden.info

Windhonden.info

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Windhonden.info. Windhonden.info is een informatieve website met alle informatie over Windhonden in Nederland en biedt de mogelijkheid tot inschrijving voor windhondenevenementen aan.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Windhonden.info verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Windhonden.info, neem dan gerust contact op! webmaster@windhonden.info.

Windhonden.info is een website, die wordt gemaakt door Ron Moerkerken.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Windhonden.info. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Windhonden.info via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om je een antwoord te kunnen geven, zoals je naam, je website of een e-mailadres.

2. Inschrijving evenement.
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij je inschrijft via de website voor een evenement. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om je inschrijving te kunnen verwerken, zoals je naam, je adresgegevens, je e-mailadres en je telefoonnummer.

3. Analytics
De website van Windhonden.info verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met StatCounter. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Deze gegevens worden verder niet voor andere doeleinden gebruikt.

Ontvangers

De gegevens die Windhonden.info ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v

1. Antagonist
De e-mail van Windhonden.info wordt gehost bij Antagonist. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die jij achterlaat op de website van Windhonden.info zijn op de servers van Antagonist opgeslagen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet te garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Ik raad aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Opslag periode

1. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Windhonden.info via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

2. Inschrijving evenement.
De gegevens die je meestuurt bij een inschrijving van een evenement via een formulier, zoals bijvoorbeeld je naam, adresgegevens en e-mailadres worden tot maximaal één maand na het evenement bewaard.

3. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen StatCounter.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Windhonden.info worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Windhonden.info. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Windhonden.info privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Windhonden.info vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Windhonden.info.

3. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Windhonden.info opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Windhonden.info al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Windhonden.info vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Windhonden.info niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Windhonden.info jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via webmaster@windhonden.info onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Windhonden.info verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het verwerken van jouw gegevens voor een inschrijving aan een windhondenshow. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens nodig voor inschrijving voor een windhondenevenement. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een bevestiging te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Windhonden.info de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Windhonden.info met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Windhonden.info behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Windhonden.info dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Windhonden.info te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via webmaster@windhonden.info.

Deze website maakt gebruik van cookies om je de beste ervaring te bieden. Verdere informatie is te vinden in de privacyverklaring en onder cookies.